Sıkça Sorulan Sorular


Evet Anne babanın kazada yaşamını kaybeden cocuklarından dolayı destekten yoksun kalmaz tazminatı talep etme hakları bunulmaktadır.

Sigorta şirketleri poliçede açıkça belirtilen ve kazanın meydana geldiği tarihte yürürlükte bulunan tarifedeki miktar için sorumludur. poliçede belirtilen miktarlar üst sınırdır.

Ceza yargılamasında, ayrıca ve açıkça tazminat haklarından da feragat edildiği belirtilmediği sürece gelmez.

Yapılan ödemeyi kabul ederek (ki bu yapılan ödemede imzalanan ibraname yalnızca makbuz hükmündedir) akabinde yenide dava açarak yapılan ödemenin zararınızı karşılamaması sebebi ile eksik ödenen tazminat bedelini ibranamenin imzalanmasının üzerinden 2 yıl geçene kadar talep edebilirsiniz.

Evet. Trafik kazası sonucu bir kimsenin ölmesi halinde ölen kişinin yardımından mahrum kalanlara destekten yoksun kalma tazminatı ilgili sigorta şirketi tarafından ödenir. Sigortalı aracın bir kimsenin sürekli sakat kalmasına neden olduğunda; bu kimsenin kısmen veya çalışma gücünün tamamen veya geçici olarak azalması ya da yok olmasından doğan zararları da karşılamaktadır.

Böyle bir durumda Tedavi giderlerinizi, Sakatlık tazminatınızı, Ölüm varsa destekten yoksun kalma tazminatı zararlarını Güvence Hesabı isimli fonca karşılanmaktadır

Kazayı yapan sürücü ile birlikte aracın işleteni (sahibi uzun süreli kiralayanı vb) , ve sigorta şirketi tazminattan birlikte zincirleme sorumludur