Card Image

|

Ölümlü Yaralanmalı Trafik Kazalarında Manevi Tazminat Nedir Nasıl Hesaplanmaktadır?

Manevi tazminat vefat durumunda geride kalanların talep etmesi , sakatlık durumunda ise mağdurların duyduğu elem ve ızdırabın karşılığı olup talep edebilecekleri mümkün olan Hakimce, Yargıtay Kararları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin belirlediği kriterlere göre takdir edilmekte olan bir tazminat türüdür. Mahkemece yapıalcak bir yargılama ile kişide oluşan acı elem keder ve ızdırabın şiddetin göre ve yerleşik içtihatlar doğrultusunda miktarı tespit edilen bir tazminat türü; olup zenginleşme aracı olarak kullanılması/kullandırılması mümkün değildir.

Aynı zamanda manevi tazminat ZMMS kapsamında teminat altına alınmamış olduğundan anılan tazminat türünden kusurlu araç sürücüsü ve işleteni (sahibi, uzun süreli kiralayanı vb.) sorumludur.

Ancak kusurlu araç sürücüsü ve işleteni (sahibi, uzun süreli kiralayanı vb.) ayrıca bir kasko poliçeesi yaptırmış ve yapılan poliçede manevi tazminat klozunun bulunması durumunda iş bu poliçeden manevi tazminatın tahsili mümkün olmaktadır.