|

Askeri Kaza Tazminatı

Asker kişileri ilgilendiren ve asker; hizmete ilişkin idari; eylem ve işlemlerden doğan kararlara karşı açılan iptal ve tam yargı davalarına askeri davalar denir. Askeri olmayan makamlarca verilmiş olsa bile, asker kişileri ilgil

Daha Fazlasını Gör

|

Terör Tazminatı

Ortak bir tanımı olmamakla birlikte, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 1. Maddesinde de tanımlandığı üzere terörle cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemler

Daha Fazlasını Gör

|

Araç Değer Kaybı

Trafik kazaları sonucunda zarar gören aracın, tamir edilip eski haline getirilmiş olsa dahi, TRAMER kayıtlarında herkes tarafından yapılabilen sorgulamayla aracın hasar geçmişi gözükmektedir. Kaza sonrasında araban

Daha Fazlasını Gör