Hekim ve diğer sağlık çalışanlarının yanlış tedavi sonucu meydana getirmiş olduğu mağduriyetler için zarar görmüş kimseler ve yakınları tarafından bahse konu durumlar pek çok kez yargı yoluna taşınmıştır. Ayrıca hekimin Kamu nezdinde çalışan bir hekim olması ile özel olarak görevini ifa eden bir hekim olması sebebiyle açılacak tazminat davalarında husumet yönüyle farklılıklar söz konusu olmaktadır. Eğer yanlış tedaviyi uygulayacak hekim bir Devlet Hastanesi’nde görevini ifa etmekte ise dava açılacak ilgili birim Sağlık Bakanlığı olup İdareye karşı açılmalıdır. Hekim özel olarak görevini ifa etmekte ise husumet yönünden ilgili doktora dava açılmaktadır. Yargıtay ‘da bu doğrultuda kararlar oluşturmuştur.