Askeri Kaza Tazminatı

KİMLER ASKERİ KAZA TAZMİNATI TALEBİNDE BULUNABİLİR? Asker kişileri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin idarî eylem ve işlemlerden doğan kararlara karşı açılan iptal ve tam yargı davalarına askeri davalar denir. Askeri olmayan makamlarca verilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyu...

Devamını oku

Terör Tazminatı

Terör Mağdurları Tazminatı Ortak bir tanımı olmamakla birlikte, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 1. Maddesinde de tanımlandığı üzere terör; “cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değişti...

Devamını oku

Araç Değer Kaybı

Trafik kazaları sonucunda zarar gören aracın, tamir edilip eski haline getirilmiş olsa dahi, TRAMER kayıtlarında herkes tarafından yapılabilen sorgulamayla aracın hasar geçmişi gözükmektedir. Kaza sonrasında arabanın orijinalliğini yitirmiş olan zarar şeklinde tanımlanabilmektedir. Aracın kazadan önceki hasarsız piyasa değeri ile kazadan sonra onar...

Devamını oku

Tıbbi Hata Ve Yanlış Tedavi Sonucu Mağduriyet

Tıbbi Hata Ve Yanlış Tedavi Sonucu Mağduriyet

Tıbbi hata (Malpraktis ) hastane , doktor ,sağlık çalışanlarının  yanlış sağlık  uygulamalarıdır.Kısacası halk arasında bilinen adıyla doktor hatasıdır. Dünya Tabipler Birliğine göre ise  malpraktis ” hekimin tedavi sırasında standart, güncel uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavisini vermemesiyle oluşan hasardır” şe...

Devamını oku

İş Kazası Nedeniyle Açılan Maddi-Manevi Tazminat Davaları

İş Kazası Nedeniyle Açılan Maddi-Manevi Tazminat Davaları

İŞ KAZASI KAVRAMI İş kazası kavramı birçok farklı kuruluşca tanımlanmışsa da iş kazası alanında dünyaca ünlü örgütler tarafından tanımlamalar yapılmıştır. Bu tanımlamalardan bazıları aşağıda yer almaktadır. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) : Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınmamış olan, etrafa zarar verecek nitelikteki olaylar...

Devamını oku

Maluliyet Tazminatı

Maluliyet Tazminatı

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası) Karayolunda işletilmekte olan motorlu bir aracın işletilmesi sırasında; bir kimsenin yaralanması, ölümü veya bir şeyin zarara uğraması hallerinde, meydana gelen yaralanma, ölüm veya zarar gören üçüncü kişilere karşı sorumluluk hali doğmaktadır. Kanun tarafından yaptırılması zorunlu olan ve belli...

Devamını oku

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten yoksun kalma tazminatı trafik kazası sonucu vefat eden kişinin, sağlığında destek olduğu bireylere ödenen maddi tazminat türüdür. Destekten yoksun kalan kişilerin, zorunlu mali sorumluluk poliçesi kapsamında sigorta şirketine yapılan ilk başvuru ile destekten yoksun kalma tazminatı alabilmelerine olanak sağlanmaktadır. Yapılan ilk başvuru...

Devamını oku

Ayıplı Mal Tazminatı

Ayıplı Mal Tazminatı

Ayıplı mal kavramı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nda düzenlenmiş olup bu durumlarla karşı karşıya gelen tüketicilere tanınan haklar, zamanaşımı ve satıcının hangi hallerde sorumlu olduğu açıkça belirtilmiştir. Ayrıca 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda da satıcının ayıp karşısında sorumlu tutulduğu haller ayrıca düzenlenmiştir....

Devamını oku

MHD Hukuk

MHD Hukuk

2013 yılında Ankara’da kurulan Mhd Hukuk Bürosu, kurulduğu günden itibaren sahip olduğu istikrarlı gelişmeyle Türkiye’nin saygın hukuk bürolarından biri haline gelmiştir. Büromuz, alanında uzman kadrosu ile hem danışmanlık hem de dava takibi hizmetleri sunmaktadır. Bugün, geniş bir çerçevede hukuk hizmeti veren  Mhd Hukuk en verimli şek...

Devamını oku

Araç Değer Kaybı

Araç Değer Kaybı

Yargıtay içtihatlarına göre; araçta oluşan değer kaybı, trafik sigorta poliçesi kapsamında ödenmesi gereken bir zarardır.

Devamını oku